Chuyên tour du lịch singapore Malaysia Indonesia

Ông Đào Biên Nhật – Đại diện bảo hiểm Bảo Việt

Ông Đào Biên Nhật – Đại diện bảo hiểm Bảo Việt

Công ty chúng tôi đã tham gia chương trình tour du lịch kết hợp hội thảo tại Singapore Malaysia do Vietkingtravel tổ chức. Công tác chuẩn bị cũng như hướng dẫn được thực hiện trơn chu, chuyên nghiệp. Chúc tôi sẽ chọn Vietkingtravel làm đối tác của Bảo Việt cho những tour sau.

'
0938.345.222

vừa đặt thành công