fbpx

Quy định về hành lý xách tay của Jetstar

Quy định về hành lý xách tay của Jetstar

Dưới đây, quý khách sẽ thấy câu trả lời về hành lý xách tay. Xin nhớ rằng có hạn mức nghiêm ngặt hạn mức nghiêm ngặt về trọng lượng hành lý trên khoang hành khách – 7kg đối với hành khách các hạng Economy Starter, Starter Plus and Starter Max, 7kg và một kiện hành lý nhỏ thứ hai đối với hành khách hạng FlexiBiz* và 14kg đối với hành khách hạng Thương gia. Cũng có hạn mức về số lượng kiện hàng quý khách có thể mang theo và kích thước của hành lý xách tay. Nếu hàng của quý khách vượt quá những hạn mức này thì sẽ bị tính phí tại sân bay.

Để biết chi tiết về hành lý xách tay, xin mời xem: Hành lý xách tay – tôi có thể mang lên khoang hành khách những thứ gì?

Đảm bảo quý khách biết rõ các mặt hàng có thể mang theo hành lý xách tay,nếu quý khách bay chặng quốc tế thì cần nắm rõ về hạn mức về chất lỏng, sol khí và gel.

 

 

 

'
0705613222